kłamstwo

Remembering the Standells
Fot David Hoffman

Piszecie na wodzie
palcem w białej rękawiczce
obietnice
którym na szyje wkładacie kamienie

Patrzycie
zdziwieni
gdy się nie uśmiecham
na ten zbytek łaski
obojętna

Na dnie
jest lustro
czyste
w którym odbija się
cisza
z wyszeptanych
zamków

nie ma nawet ruin

Reklamy